OPEN Mo-Th 8.30-18.00 Fr 8.30-17.00

Garantija

TOP Parts pārstāvniecība izpildītajiem darbiem un izmantotajām rezerves daļām dod vismaz 6 mēnešu garantiju.
Garantija neatteicas uz detaļām, kuru nolietošana ir normāla parādība (kā sajūga diski, spuldzes, riepas, drošinātāji, stikla tīrītāja sukas utt.).
Lūdzam saprast, ka dabiskā nolietojuma, pārslodzes, nelietderīgas izmantošanas un nesankcionētas pārbūves radītie zaudējumi netiek atlīdzināti garantijas kārtībā. 

Ja jums ir aizdomas, ka rezerves daļa ir bojāta vai pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi, nekavējoties vērsieties tuvākajā mūsu pārstāvniecībā, lai fiksētu un atrisinātu šo situāciju!

Rezerves daļu garantija nesedz detaļu maiņas izdevumus vai bojātās detaļas izraisītus netiešus izdevumus.
Pakalpojuma garantija nesedz trešo pušu veiktu remontdarbu izdevumus, ja tie nav iepriekš saskaņoti ar garantijas devēju.
Pakalpojuma garantija nesedz netiešus izdevumus, piemēram, evakuāciju, izmitināšanu, nomas automašīnu, nesaņemtos ienākumus u.tml. 

Rezerves daļas pieprasījums

Nezinu
Nezinu
Piereģistrējies par pastāvīgu klienti atlaide 10%